Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Половка Сергій Григорович. "Зв'язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери" : д.геол.н. : спец.. 04.00.10 - Геологія океанів і морів : захищена 1999-06-16; . Інститут геологічних наук Національної Академії Наук України. – , 0499U001519.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02