Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Біла Наталія Валеріївна. Розробка методу діагностики інфекційного ларинготрахеїту та хвороби Ньюкасла за допомогою флуоресцентних зондів : к.вет.н. : спец.. 16.00.03 - Ветеринарна мікробіологія та вірусологія : захищена 1999-06-22; . Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. – , 0499U001880.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02