Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Архіпов Олександр Володимирович. Розв'язання задачi пружно-пластичного згину пластин довiльноє форми у планi на базi теорiє R-функцiй : к.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 1999-06-24; . Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – , 0499U002248.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02