Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Рогожин Володимир Олексійович. Комп'ютерна, спіральна комп'ютерна й магнітно-резонансна томографія в діагностиці та диференціальній діагностиці новоутворень тазової локалізації : д.мед.н. : спец.. 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія : захищена 1999-11-25; . Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології. – , 0500U000022.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02