Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Бенюк Василь Олексійович. Прогнозування, діагностика та профілактика перинатальної патологи у вагітних з недоношуванням. : д.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2001-05-03; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0501U000165.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15