Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Миронюк Іван Федорович. Наукові основи керованого синтезу пірогенного кремнезему та його фізико-хімічні властивості : д.х.н. : спец.. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні : захищена 2001-06-05; . Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – , 0501U000202.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02