Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Дмитренко Світлана Олександрівна. Чинники захворюваності та смертності в осіб з артеріальною гіпертензією сільської популяції (проспективне популяційне дослідження) : д.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2001-06-14; . Державна установа "Інститут терапії імені Л.Т. Малої Академії медичних наук України". – , 0501U000255.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26