Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Римаренко Сергій Юрійович. Етнонаціональний вимір соціального суб'єкта (теоретико-методологічний аналіз) : д.політ.н. : спец.. 23.00.05 - Етнополітологія та етнодержавознавство : захищена 2002-04-09; . Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН України. – , 0502U000154.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25