Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Пасько Володимир Васильович. Наукове обгрунтування сучасної системи підготовки кадрових ресурсів військової медицини в Україні. : д.мед.н. : спец.. 14.02.03 - Соціальна медицина : захищена 2002-05-30; . Військово-медичний інститут Української військово-медичної академії. – , 0502U000206.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18