Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Шерепітко Валентин Васильович. Генетичні основи адаптивної селекції сої : д.с.-г.н. : спец.. 03.00.15 - Генетика : захищена 2002-05-21; . Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук. – , 0502U000212.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25