Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Степанов Юрій Миронович. Хронічний гастрит: клініко-біохімічні та морфо-функціональні аспекти формування диспластичних змін слизової оболонки шлунка : д.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2002-05-15; . Дніпропетровська державна медична академія. – , 0502U000217.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12