Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Горбачов Анатолій Андрійович. Наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки. : д.т.н. : спец.. 05.19.05 - : захищена 2002-05-23; . Київський національний університет технологій та дизайну. – , 0502U000228.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25