Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кірізій Дмитро Анатолійович. Фотосинтез і розподіл асимілятів при зміні донорно-акцепторних відносин у рослин з недетермінованим типом росту : д.б.н. : спец.. 03.00.12 - Фізіологія рослин : захищена 2002-06-13; . Інститут фізіології рослин і генетики. – , 0502U000258.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25