Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чубукова Ольга Юріївна. Організаційно-економічний механізм форму-вання та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг України : д.е.н. : спец.. 08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою : захищена 2002-05-30; . Науково-дослідний економічний інститут. – , 0502U000265.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25