Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Смирнов Володимир Сергійович. Напівпровідникові перетворювачі інваріантних систем електроживлення автономних об'єктів : д.т.н. : спец.. 05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії : захищена 2002-06-18; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0502U000285.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25