Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Яценко Олександр Вікторович. Дослідження структури і властивостей кристалів LiNbO3 методами ЯМР і комп'ютерного моделювання : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2004-03-31; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0504U000158.
Знайдено 1 документів
Поширити