Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Образцов Володимир Борисович. Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин : д.х.н. : спец.. 02.00.05 - Електрохімія : захищена 2004-04-16; . Український державний хіміко-технологічний університет. – , 0504U000267.
Знайдено 1 документів
Поширити