Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кіндрацький Богдан Ілліч. Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій : д.т.н. : спец.. 05.02.02 - Машинознавство : захищена 2004-05-20; . Національний університет "Львівська політехніка". – , 0504U000330.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02