Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чуян Олена Миколаївна. Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромі-нювання надто високої частоти : д.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2004-12-23; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0504U000679.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02