Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Соколов Святослав Сергійович. Енергетичний спектр та кінетичні властивості низьковимірних електронних систем над рідким гелієм : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.09 - Фізика низьких температур : захищена 2005-04-26; . Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б.I.Вєркiна. – , 0505U000270.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-28