Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Попович Василь Степанович. Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну. : д.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2005-12-28; . Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – , 0506U000023.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02