Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Семеног Олена Миколаївна. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету). : д.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2006-02-15; . Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – , 0506U000086.
Знайдено 1 документів
Поширити