Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Соляник Алла Анатоліївна. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект : д.пед.н. : спец.. 07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : захищена 2006-02-10; . Харківська державна академія культури. – , 0506U000106.
Знайдено 1 документів
Поширити