Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Пістунов Ігор Миколайович. Моделі та методи оптимізації триботехнічних показників вузлів тертя ковальсько-штампувального обладнання : д.т.н. : спец.. 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах : захищена 2006-04-20; . Національна металургійна акдемія України. – , 0506U000204.
Знайдено 1 документів
Поширити