Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чернишенко Сергій Вікторович. Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України (нелінійні процеси: сукцесії, інформаційні взаємодії, рекультивація). : д.б.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2006-04-26; . Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – , 0506U000227.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25