Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Хухліна Оксана Святославівна. "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогресування стеатогепатозу та хронічного стеатогепатиту у хворих із синдромом інсулінорезистентності, обгрунтування диференційованого лікування” : д.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2006-04-25; . Буковинський державний медичний університет. – , 0506U000230.
Знайдено 1 документів
Поширити