Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чемич Микола Дмитрович. Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів : д.мед.н. : спец.. 14.01.13 - Інфекційні хвороби : захищена 2006-04-28; . Сумський державний університет. – , 0506U000240.
Знайдено 1 документів
Поширити