Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Лемещенко Володимир Володимирович. Морфофункціональний статус кровоносних судин та тканинних компонентів печінки у свійських тварин неонатального періоду : д.вет.н. : спец.. 16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин : захищена 2006-04-26; . Південний філіал "Кримський агротех-нологічний університет" НАУ. – , 0506U000254.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19