Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Романцов Володимир Миколайович. Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-ві роки ХІХ – початок ХХ ст.) : д.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2006-04-28; . Донецький національний університет імені Василя Стуса. – , 0506U000269.
Знайдено 1 документів
Поширити