Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Луців Ігор Володимирович. Основи створення багатолезового оснащення з міжінструментальними зв’язками для обробки поверхонь обертання : д.т.н. : спец.. 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти : захищена 2006-05-17; . Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – , 0506U000278.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19