Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ващенко Людмила Миколаївна. Система управління інноваційними процесами в загальній середнійй освіті регіону. : д.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2006-05-11; . Інститут педагогіки АПН України. – , 0506U000284.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17