Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гудков Дмитро Ігорович. Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти : д.б.н. : спец.. 03.00.01 - Радіобіологія : захищена 2006-05-15; . Інститут гідробіології НАН України. – , 0506U000285.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22