Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гедьо Анна Володимирівна. Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект. : д.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2006-05-25; . Донецький національний університет імені Василя Стуса. – , 0506U000328.
Знайдено 1 документів
Поширити