Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Єрмолаєв Віктор Миколайович. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження). : д.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2006-05-30; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0506U000330.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15