Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Бойко Надія Іванівна. Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування : д.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2006-05-24; . Інститут української мови НАН України. – , 0506U000336.
Знайдено 1 документів
Поширити