Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Басиров Шаміль Рафаїлович. Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах. : д.філол.н. : спец.. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство : захищена 2006-06-09; . Донецький національний університет імені Василя Стуса. – , 0506U000356.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15