Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Дружинін Євген Анатолійович. Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки : д.т.н. : спец.. 05.13.22 - Управління проектами та програмами : захищена 2006-06-09; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0506U000438.
Знайдено 1 документів
Поширити