Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Макуха Світлана Миколаївна. Протиріччя світогосподарських зв’язків і форми їх розв’язання в умовах включення перехідних економік у глобалізаційний процес : д.е.н. : спец.. 08.01.01 - Економічна теорія : захищена 2006-09-22; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0506U000540.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26