Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Зеленько Галина Іванівна. Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України). : д.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2007-12-25; . Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН України. – , 0508U000041.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02