Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Моклячук Лідія Іванівна. Науково-методичні основи екотоксикологічного моніторингу і ремедіації забруднених органічними ксенобіотиками ґрунтів : д.с.-г.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2008-02-22; . Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук. – , 0508U000102.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02