Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Журавчак Любов Михайлівна. Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць : д.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2008-02-12; . Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. – , 0508U000120.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-23