Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Батушкін Валерій Володимирович. Гострий інфаркт міокарда у хворих похилого та старечого віку: клінічні особливості, гемокоагуляційні, ендотеліальні, прозапальні порушення та їх корекція : д.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2009-03-19; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0509U000178.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02