Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гулай Любомир Дмитрович. Кристалохімія халькогенідів та інтерметалідів рідкісноземельних і перехідних елементів з Pb (Si, Ge, Sn та In) : д.х.н. : спец.. 02.00.01 - Неорганічна хімія : захищена 2009-03-11; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – , 0509U000183.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-23