Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Барановський Фелікс Володимирович. Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу. : д.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2009-04-21; . Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН України. – , 0509U000260.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02