Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Курочкін Володимир Данилович. Фізико-хімічні процеси у плазмі жевріючого та іскрового розрядів при мас-спектрометричному та емісійному спектральному аналізі металевих і керамічних матеріалів : д.х.н. : спец.. 02.00.04 - Фізична хімія : захищена 2009-04-23; . Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. – , 0509U000275.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26