Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Патика Тетяна Іванівна. Вacіllus thurіngіensіs у мікробіологічному контролі чисельності комах : д.с.-г.н. : спец.. 03.00.07 - Мікробіологія : захищена 2010-02-05; . Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. – , 0510U000102.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19