Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ачасов Андрій Борисович. Ґрунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика : д.с.-г.н. : спец.. 06.01.03 - Агроґрунтознавство і агрофізика : захищена 2010-02-12; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0510U000128.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28