Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гірс Олександр Анатолійович. Стиглість деревостанів та наукові основи прогнозу використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення : д.с.-г.н. : спец.. 06.03.02 - Лісовпорядкування і лісова таксація : захищена 2010-02-03; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0510U000132.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15