Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Губа Анатолій Васильович. Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти : д.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-02-24; . Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0510U000145.
Знайдено 1 документів
Поширити