Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гаманкова Ольга Олексіївна. Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку : д.е.н. : спец.. 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит : захищена 2010-02-11; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0510U000153.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14